Projektit

Osaamisen kehittäminen toteutuu usein dynaamisina ja kokonaisuuksia kehittävinä projekteina. Projektiosaamisemme on käytettävissäsi. Voimme toteuttaa yhdessä monipuoliesti osaamisen, laadun, tuotekehityksen, markkinoinnin ja johtamisen kehityshankkeita, jotka tuottavat yrityksen toiminnalle uutta lisäarvoa ja asiantuntijaverkostoja yhteistyökumppa-neiksi.

Hankkeet voivat toteutua paikallisesti, seudullisesti, valtakunnallisesti tai mahdollisesti vaikka kansainvälisenä yhteistyönä. Meillä on tietoa ja hyvää kokemusta hankeohjelmista, erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja –kanavista, hanketyön valmistelusta ja suunnittelusta, toteutuksesta sekä arvioinnista. Olemme myös kokeneita hankevetäjiä ja hyviä verkostoitumaan asiakkaamme tarpeiden mukaan. Kokemusta ja osaamistamme olemme kartuttaneet mm. Opetushallinnon työelämän kehittämishankkeissa ja kansainvälisissä kumppanuushankkeissa, Rakennerahasto-ohjelmien hankkeissa (ESR, EAKR), Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien kumppanuuksissa, Suomen ulkoministeriön kehitysapuhankkeissa sekä työelämän järjestöjen kehittämishankkeissa. Ottamalla yhteyttä saat lisätietoa projektitoiminnastamme.