Neuvonta- ja kehittämispalvelut

Neuvonta- ja kehittämispalvelut tarjoavat asiantuntija-apua, kun muutokset yrityksen toimintaympäristössä ja/tai asiakaskunnassa vaativat yrityksiltä sopeutumista ja liiketoiminnan kehittämistä. Muutokseen ja siitä selviytymiseen usein sisältyy tarpeita myös henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Menestyvä yritys ennakoi ja suunnittelee liiketoimintaansa arvioiden henkilöstönsä tulevaisuuden osaamistarpeita.

Tulevaisuuden osaamisen arviointiin, osaamiskartoituksiin ja muuttuvan toimintaympäristön osaamisen kehittämiseen apua voi tarjota neuvonta- ja kehittämispalvelumme asiantuntijat. Yrityksen nykyisten resurssien selventäminen auttaa määrittämään, millä keinoilla sekä yrityksen johdon että henkilöstön osaamista voidaan vahvistaa tulevan varalle. Ratkaisuja ja välineitä voivat olla koulutus, osaamisen johtamisen välineet ja menetelmät tai jokin omassa yrityksessä toteutuva kehittämishanke, jota voidaan ohjata oppimisprosessina. Työkaluina voivat toimia osaamisen kehittämis-palveluina tuotettavat osaamiskartoitukset, työnohjauspalvelut, monipuoliset neuvontapalvelut sekä tuotekehitys-yhteistyö.

Tukea ja apua voimme löytää yhdessä myös tarjolla olevien osaamisen kehittämisen rahoitusratkaisujen muodossa, joita voimme yhdessä löytää myös työhallinnon, oppisopimuskoulutuksen ja muun henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämishankkeista tai yritysten kehittämisohjelmista. Yhteistyömme voi olla  myös työyhteisöjen laatu- ja toiminta-järjestelmien kehittämistä, tuotannonohjauksen, tuotannon sekä tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.